NØGLE TIL BESTEMMELSE AF PADDER OG KRYBDYR

Der findes 15 paddearter og 5 krybdyrarter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Denne nøgle kan bruges til at artsbestemme individer af disse dyr. 
 
Download nøglen her (pdf-format)
undefined